Privacy Statement

Algemeen Privacy Statement


Deze website wordt beheerd door De Onliner


Indien je gebruik maakt van de website van Bianca Streng en het product en de diensten die daarop te vinden zijn, laat je gegevens bij ons achter. Dit zijn gegevens om de website beter te laten functioneren op jouw apparaat.

Welke gegevens ik verzamel kun je hieronder lezen. Tevens een uitleg waarom ik dat doe en wat ik met die gegevens kan doen. Dit statement gaat over de hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.


Hoe kom ik aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de website van Bianca streng , dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
Navigatie door de website

• Invullen van formulieren
• Aanmelden voor nieuwsbrief
• Aankoop in de webshop


Wat kan ik met je gegevens?

Bianca Streng bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
Voor het optimaliseren van mijn webshop/website verzamel en analyseer ik deze statistieken;

• Het leveren van de producten en diensten die je van mij afneemt;
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het opbouwen van een contacthistorie;
• Om jou op de hoogte te kunnen houden van mijn sustainable merk, indien jij je daarvoor aanmeldt.


Hoe beveilig ik je gegevens?

Ik streef ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Je gegevens worden dus veilig opgeslagen en verzonden. Zodat niemand bij jouw gegevens kan die er niets mee te maken heeft.


Met wie deelt Bianca Streng jouw gegevens?

Ik deel geen gegevens met derden en zal deze ook niet aan hun verkopen. Bianca Streng gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.


Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat ik contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.


Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.


Inzicht in je gegevens?

Wil je graag weten over welke informatie ik over jou beschik. Daar kun je inzicht in krijgen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Bianca Streng. Je kunt op basis van de uitkomsten Bianca Streng verzoeken om je gegevens aan te passen als dit feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.


Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Bianca Streng. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via bianca@bianca


Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Wijzigingen Privacy statement

Bianca Streng behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.