Brandshoot Bianca_-43

DAGPROGRAMMA BASISONDERWIJS

Door middel van informeren, onderzoekend leren en discussiëren geef ik de groep een brede basiskennis mee over de huidige kledingindustrie. Focus ligt hierbij op duurzaamheid binnen de keten, duurzame keuzes en de positieve gevolgen daarvan.

HOE ZIET HET LESPROGRAMMA ERUIT?

Ik start met een inspirerende introductie, vertel over mijn missie en leg ik uit waar mijn drijfveren vandaan komen. Vervolgens neem ik de groep mee in de onderwerpen die we gaan behandelen. Onderstaande vragen gaan wij met elkaar beantwoorden, onderzoeken en bediscussiëren.

  • Waar wordt kleding gemaakt?
  • Waar komen grondstoffen vandaan?
  • Welke grondstoffen worden er gebruikt?
  • Hoe wordt kleding geproduceerd?
  • Wat is de milieu-impact van de mode-industrie
  • Hoe wordt er met mensen omgegaan binnen de keten?
  • Waar komt de prijs van ‘goede’ en ‘slechte’ kleding vandaag?
  • Welke problemen en oplossingen zijn er?

D.m.v. voorbeelden uit de praktijk, video’s, spellen en interactieve opdrachten gaan we met bovenstaande onderwerpen aan de slag.

Optioneel extra dag: het opzetten van een eigen bedrijf

Dit lesprogramma kan uitgebreid worden met een extra dag. Tijdens deze dag gaan we de opgedane kennis toepassen in de praktijk.

Dit gaan we doen aan de hand van een uitdagende groepsopdracht. In groepjes van 3-4 leerlingen gaan we een fictief bedrijf opzetten. Hiervoor krijgen ze een aantal handvaten aangereikt, zodat dit te verwezenlijken is. Uiteraard ben ik in de buurt om dit proces te begeleiden. Er zijn 2 aspecten leidend bij het opzetten van het bedrijf; kleding en duurzaamheid.

Wanneer er keihard is gewerkt om deze bedrijven op te zetten, gaan we dit aan elkaar presenteren en vervolgens evalueren, om op deze wijze van elkaar te leren.

Het lesprogramma is multi inzetbaar. Het kan ingezet worden wanneer mijn programma aansluit bij het thema van het moment, wanneer er kennis en verbinding vanuit het bedrijfsleven gewenst is of wanneer er een leerkracht is uitgevallen en de school ondersteuning nodig heeft.

Dit lesprogramma bied ik aan voor leerlingen uit groep 7 en 8.
Kosten: €500,- per dag

Neem contact met me op